unitest
Вимірювальне обладнання Юнітест
buttons contacts theory about us home

Група електронних вимірювань Agilent стає незалежною компанією | Keysight Technologies.

Головна > Keysight Technologies > Вимірювачі потужності і сенсори

E4416A та E4417A Одно- та двоканальні вимірювачі пікової та середньої потужності серії EPM-P

E4417A

Основні можливості

 • Частота дискретизації 20 Мвиб/с для вимірювання параметрів широкосмугових сигналів в одноразовому та безперервному режимах
 • Вимірювання потужності в автоматичному режимі та режимі з часовим стробуванням
 • Безкоштовне програмне забезпечення для аналізу параметрів імпульсів та статистичного аналізу
 • 8 попередньо настроєних конфігурацій для вимірювання параметрів сигналів бездротового зв'язку форматів GSM, EDGE, NADC, iDEN, Bluetooth™, IS-95 CDMA, W-CDMA та cdma2000
 • Висока швидкість вимірювань через GPIB (до 1000 відліків за секунду для Е4416А з перетворювачами потужності Е9320)
 • Смуга частот відеотракту (модуляції) 5 МГц
 • Можливість роботи з усіма перетворювачами потужності серії Е та серії 8480

Всеосяжні вимірювання для сигналів TDMA, CDMA та W-CDMA

Е4416А та Е4417А являють собою одно- та двоканальні вимірювачі потужності з високими технічними характеристиками. Разом з первинними перетворювачами пікової та середньої потужності Е932х вони представляють економічне, одноблочне рішення для вимірювання пікової, середньої потужності та відношення пікової до середньої потужності, а також для вимірювань з часовим стробуванням потужності сигналів зі складними форматами модуляції, характерними для сучасних та майбутніх систем бездротового зв'язку .

Стробовані вимірювання виконуються з використанням розвинених можливостей запуску, таких як запуск зовнішнім ТТЛ сумісним сигналом. Одночасно може виконуватися до чотирьох вимірювань з часовим стробуванням.

Висока швидкість вимірювання без компромісу з точністю та повторюваністю

Вимірювачі потужності серії EPM-P, які можуть використовуватися з перетворювачами Е9320 як окремо, так і у складі автоматизованої вимірювальної системи, забезпечують швидкість вимірювання до 1000 відліків за секунду.

Безперервна дискретизація сигналу з частотою 20 МГц забезпечує точне представлення набору параметрів, що визначають формати складної модуляції в смузі до 5 МГц.

Програмне забезпечення аналізатора Keysight EPM-P

Програмне забезпечення Keysight EPM-P Analyzer, розроблене в середовищі VEE, працює через GPIB на персональному або портативному комп'ютері та забезпечує вимірювання статистичних характеристик, потужності, частоти та часових параметрів, які потрібні для сигналів CDMA та TDMA. Коли вимірювач потужності перебуває під керуванням програми, всі його функції та раніше зроблені установки не діють, оскільки програма ігнорує їх. Програма постачається безкоштовно у складі стандартної комплектації всіх вимірювачів потужності EPM-P.

Низька вартість володіння приладом

Міжповірочний інтервал для вимірювачів потужності серії EPM-P становить 2 роки. Вони повністю сумісні з перетворювачами потужності серій 8480 та Е.

Індивідуальна установка початку та тривалості інтервалу стробування дозволяє вимірювати середню, пікову потужність та відношення пікової до середньої потужності. Наприклад, при сигналі GSM це можна використовувати для вимірювання середньої потужності в межах від 5 до 95% тривалості пакета, або для вимірювання пікової потужності та спадання рівня імпульсу.

Технічні характеристики

Діапазон частот: від 9 кГц до 110 ГГц, залежно від перетворювача

Межі вимірювання потужності: від мінус 70 до +44 дБм, залежить від перетворювача

Динамічний діапазон самого перетворювача потужності

 • Перетворювачі пікової та середньої потужності Е-серії Е9320: 70 дБ макс. (нормальний режим); 85 дБ макс. (тільки вимірювання середньої потужності)
 • Перетворювачі потужності безперервного сигналу Е-серії: 90 дБ
 • Перетворювачі середньої потужності Е-серії Е9300: 80 дБ максимум
 • Перетворювачі серії 8480: 50 дБ максимум
 • Перетворювачі серії N8480: 55 дБ максимум

Відображувані одиниці вимірювання

 • Абсолютні: Ватт або дБм (dBm)
 • Відносні: Відсоток або дБ (dB)

Роздільна здатність відображення: 1,0; 0,1; 0,01; 0,001 дБ на логарифмічній шкалі або від 1 до 4 значущих розрядів на лінійній шкаліі, за вибором

Характеристики вимірювань

 • Види вимірювань: середня потужність, пікова потужність, відношення пікова/середня потужність, вимірювання між двома моментами часу (часове стробування)
 • Програмне забезпечення аналізатора: статистичний аналіз та аналіз імпульсів
 • Усереднення: від 1 до 1024 відліків

Модуляційна смуга: 5 МГц максимум (встановлюється вимірювачем та залежить від перетворювача)

Інструментальна похибка (Average only/Normal)

 • Абсолютна: логарифм. шкала: ±0,02 дБ/±0,08 дБ; лінійна шкала: ±0,5%/±1,7%
 • Відносна: логарифм. шкала: ±0,04 дБ/±0,16 дБ; лінійна шкала: ±1,0%/±3,4%

Похибка часової бази: 0,1%

Джерело запуску: внутрішнє, зовнішнє ТТЛ, GPIB, RS-232/422

Характеристики дискретизації

 • Частота дискретизації: 20 МГц, безперервна
 • Метод дискретизації: синхронна періодична

Потужність калібрувального сигналу: 1 мВт

Докладніше (рос.) pdf

Технічні дані (англ.) pdf